Sádrokartony

Naše firma nabízí kompletní nabídku materiálu na prodej a montáž sádrokartonových konstrukcí firmy Siniat a Rigips
Sádrokartonová výstavba je vhodná do starších i nových rodinných domků i výrobních hal. Jedná se o moderní, suchou, rychlou výstavbu bez velkého zatížení na stávající konstrukce.

MONTÁŽ SÁDROKARTONU

Pro správný postup montáže sádrokartonu je potřeba:

 • upevňovací profily
 • těsnící pásku
 • sádrokartonové desky
 • spojovací materiál (samořezné šrouby, hmoždinky a vruty)
 • tmel popř. izolaci, jako výplň

Samotný postup montáže sádrokartonu:

  1. Nejprve dobře zaměřit prostor, kde se bude sádrokarton montovat. Naznačit si jasnou linii na podlaze a svislých stěnách. Nezapomenout použít vodováhu a na to, že výsledný rozměr opláštění bude jiný než středová linie, kam přijdou šrouby pro upevnění profilů.
  2. Pokud bude potřeba do sádrokartonu zasadit dveře, je nutné mít na paměti, že je pro to třeba přesně vyměřit dané místo, usazení profilů tomu přizpůsobit a zárubně do nich pevně upevnit. Použít jen speciální zárubeň, která je určena pro montáž do sádrokartonu.
  3. Nalepit těsnící pásku na profil. Nalepit ji na tu stranu, kterou se bude dotýkat stěny, to kvůli hluku. Poté jednotlivé profily připevnit ke stěně a vytvořit obvodový rám. Poté upevnit do rámu svislé profily, které budou po celé ploše stěny držet jednotlivé sádrokartonové desky.
  4. Vodorovně vně konstrukce upevnit jednotlivé sádrokartonové desky a jednotlivé spáry začistit a zahladit pomocí špachtle tmelem.
   Pak už jen stačí vyvrtat otvory pro zásuvky, či vypínače, a vymalovat, či vytapetovat.

Montáž sádrokartonových podhledů

Podhledy jsou perfektním řešením pro zakrytí kabeláže u stropu, snížení stropu, instalaci zabudovaného osvětlení, nebo třeba pro zlepšení tepelně či zvukově izolačních vlastností. Pokud se chystáte na montáž sádrokartonového podhledu, čeká vás práce na žebříku. Nejprve si vyznačíte polohu budoucího podhledu na všech zdech podle vodováhy, a na takto vyznačené trasy připevníte speciální UD profily opatřené napojovacím těsněním. Na plochu stropu pak rozmístíte stavební třmeny a kolmo k UD profilům nainstalujete CD profily, které zafixujete do třmenů. Mezi strop a CD profily rozprostřete izolaci a k CD profilům pak jednoduše připevníte jednotlivé desky sádrokartonu. Ty pak ještě zaspárujete, vyhladíte spoje, a pak už stačí jen vymalovat.

Montáž sádrokartonových příček

Pokud jste se rozhodli si ze sádrokartonu pořídit nějakou tu mezistěnu, není to žádný problém. Jen nesmí jít pochopitelně o stěnu nosnou. Stejně jako při montáži podhledu, začít byste měli narýsováním linie budoucí příčky na podlaze, stěně i stropu. Následně na podlahu i strop připevněte vodorovné UW profily opatřené těsněním. Na stěny pak volným zasunutím do UW profilů nainstalujte svislé CW profily ve stejné vzdálenosti od sebe. Následuje pak opláštění první strany příčky. Desky byste měli instalovat na stojato, a využívat pokud možno celých desek, nikoliv drobných kousků. U podlahy je vhodné nechat volnou spáru. Po opláštění první strany můžete přidat izolaci v celé ploše stěny, a následuje opláštění druhé strany stěny. Ve finále pak jen zatmelíte spáry mezi jednotlivými deskami, vyhladíte povrch broušením, a opatříte běžným nátěrem. Pokud chcete příčky lepší kvality, je zde možnost dvojitého opláštění, kdy se na první vrstvu sádrokartonu montuje ještě druhá, čímž se zvýší izolační vlastnosti příčky i její nosnost.

Skip to content